LOCATION!

函館公園

有名的觀賞櫻花名所,園內種植了約420棵櫻花樹,公園地勢起伏,遊人可從不同的視點欣賞景色,而秋季的紅葉更是不可錯過。

30
17
27
25
33
07
29
32
31
28
26
16
19
20
21
22
23
15
14
13
11
10
09
08
06
05
04
03
01

LOCATION!